زولای چای

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\2' به '<!--2')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

زولای‌چای

رودخانۀ دائمی در استان آذربایجان غربی، شهرستان سلماس، با طول ۹۵ کیلومتر. از کوه‌های ۵۵‌کیلومتری جنوب غربی سلماس سرچشمه می‌گیرد و روبه شرق شمالی روان می‌شود و به دریاچۀ ارومیه می‌ریزد. میانگین آبدهی سالانۀ این رودخانه ۲۹۰‌میلیون متر مکعب است.