زین یان شان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

زین یان شان (۱۹۳۵)(Zeng Yan Sheng)

فارسی‌پژوه چینی. در ۱۹۵۷ در دانشکدۀ ادبیات دانشگاه کابل به فراگیری زبان فارسی پرداخت. در ۱۹۶۱ به کشورش بازگشت و در بخش فارسی دانشگاه پکن به تدریس زبان‌ فارسی پرداخت. در ۱۹۸۷ در کنگرۀ جهانی حافظ در شیراز شرکت کرد. با همکاری استادان بخش فارسی دانشگاه پکن فرهنگی به‌نام فرهنگ فارسی چینی تدوین کرد. از آثار دیگر او مجموعۀ کتاب‌هایی برای آموزش تلفظ، خط و متون فارسی به دانشجویان چینی است. مقالات فراوانی نیز از او به‌چاپ رسیده است.