ساروی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

سارَوی

از گویش‌‌های مرکزی مازندرانی رایج در ساری. مصوت‌های ساروی عبارت‌اند از a, e, i, o, u و مصوت‌های مرکب u، ay و ou. در ساروی همچون فارسی 23 صامت وجود دارد. اسم و صفت در ساروی روی هجای پایانی تکیه می‌پذیرند. صامت d در آخر و نیز در ترکیب مرز دوهجا حذف می‌شود، مانند belen «بلند». نیز صامت‌های k و m و t پایانی حذف می‌شوند، مانند das «دست». -ab تبدیل به -u می‌شود. مصدر فعلی از ستاک گذشته ساخته می‌شود، xord- «خوردن». شماری از واژگان ساروی: davessi «بقچه، بسته»، jul «گود، ژرف» و se «سیب».