سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری (International Civil Aviation Organization)

سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری
نام فارسی سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری
نوع کاربری سازمانی وابسته به سازمان ملل متحد
نام لاتین International Civil Aviation Organization
نام اختصاری ایکایو (ICAO)
سال تاسیس ۱۹۴۷م
دفتر مرکزی(مقر) مونترال کانادا 
اعضا ۱۸۰ دولت
علت تاسیس / تشکیل  تدوین مقررات ایمنی و کارآیی حمل و نقل هوایی
گروه مقاله مدیریت و سازمانهای بین المللی


سازمانی وابسته به سازمان ملل متحد[۱] با نام اختصاری ایکائو (ICAO)، برای تدوین مقررات ایمنی و کارآیی حمل ‌و نقل هوایی. این مؤسسه در ۱۹۴۷ تأسیس شد و دفتر مرکزی آن در مونترالِ کانادا قرار دارد. این سازمان نقشی واسطه‌ای برای همکاری در همۀ عرصه‌های هواپیمایی کشوری میان کشورهای عضو سازمان دارد. ایکائو، نشریات فنی ویژه‌ای منتشر می‌کند. همچنین برای ساده‌سازی هدف‌های مهاجرت و مقررات بهداشت عمومی مرتبط با مسافرت‌های بین‌المللی هوایی تلاش می‌کند. ایکائو از ۱۸۰ دولت عضو تشکیل شده است که هر سه سال یک‌بار تشکیل جلسه می‌دهد.

 


  1. United Nations