سان گی بوتو

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

سانْ گی بوتو

نامی که آشوریان به سرزمین‌های شمال دریاچۀ ارومیه داده بودند. مناطق خوی، دشت سلماس و دشت مرند و شبستر کنونی را دربر می‌گرفت. سان گی بوتو از قرن ۹پ‌م تا قرن ۶پ‌م در کنترل اورارتو بود.