سخت سری

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

سَخْت‌سری

از گویش‌های گلیلکی که مردم سخت‌سر (رامسر) به آن تکلم می‌کنند. سخت‌سری به گویش‌های مازندرانی هم نزدیک است. صامت‌های آن همانند صامت‌های فارسی است. نشانۀ معرفه پس از اسم می‌آید. نشانۀ نکره ye «یک» است که قبل از اسم می‌آید. مضاف‌الیه بر مضاف تقدم دارد. صفت هم قبل از موصوف می‌آید. شماری از واژگان سخت‌سری: osboj «شپش»، kovu «آبی/رنگ آبی»، vak «قلوه»، seridi‌«نردبان» و esal «استخر».