سده، شهر (خراسان جنوبی)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

سِدِه، شهر (خراسان جنوبی)

واقع در استان خراسان جنوبی، شهرستان قائنات، و مرکز اداری بخش سده. با ارتفاع ۱,۶۵۰ متر، در منطقه‌ای کوهستانی، در ۳۳۰کیلومتری جنوب غربی مشهد و ۴۴کیلومتری جنوب قائن، سر راه قائن به بیرجند و سر راه قائن به اسدیه و نیز سر راه بیرجند به فردوس، قرار دارد. اقلیم آن معتدل و خشک است.