سده، شهر (خراسان جنوبی)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\2' به '<!--2')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

سِدِه، شهر (خراسان جنوبی)

واقع در استان خراسان جنوبی، شهرستان قائنات، و مرکز اداری بخش سده. با ارتفاع ۱,۶۵۰ متر، در منطقه‌ای کوهستانی، در ۳۳۰کیلومتری جنوب غربی مشهد و ۴۴کیلومتری جنوب قائن، سر راه قائن به بیرجند و سر راه قائن به اسدیه و نیز سر راه بیرجند به فردوس، قرار دارد. اقلیم آن معتدل و خشک است.