سده، گردنه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\2' به '<!--2')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

سِدِه، گردنه

گردنه‌ای در استان خراسان جنوبی، شهرستان قائنات، با ارتفاع ۱,۷۵۰ متر. این گردنه در ۳۰کیلومتری جنوب قائن، سر راه قائن به بیرجند، قرار دارد.