سد ساق

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

سدّ ساق

سدّی در استان خراسان رضوی، شهرستان تربت حیدریه. در ۶۶کیلومتری شرق تربت حیدریه قرار دارد. این سدّ خاکی بر روی رودخانۀ ساق بسته شده و ارتفاع دیوارۀ آن از پی پانزده متر، طول تاج آن ۵۲۰ متر، و گنجایش مخزن آن ۷میلیون متر مکعب است.