سد سفیدرود

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\2' به '<!--2')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

سدّ سفیدرود

سدّ سفيدرود

سدّی در استان گیلان، شهرستان رودبار. در ۵‌‌کیلومتری جنوب غربی رودبار، محل تلاقی رودهای قزل اوزن و شاهرود، قرار دارد. ارتفاع دیوارۀ این سدّ بتونی پایه‌دار از پی ۱۰۶متر، طول تاج آن ۴۲۵متر، و گنجایش مخزن آن ۱,۷۶۰میلیون متر‌مکعب است.