سد شهید باهنر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

سدّ شهید باهنر
سدّی در استان خراسان رضوی، شهرستان تربت‌حیدریه. در ۴۰‌کیلومتری غرب جنوبی تربت حیدریه قرار دارد. این سدّ خاکی روی رودخانۀ دوغ‌آباد ساخته شده است. ارتفاع دیوارۀ آن از پی پانزده متر، طول تاج آن ۵۰۰ متر، و گنجایش مخزن آن ۳.۵ میلیون متر مکعب است.