سد شهید یعقوبی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

سدّ شهید یعقوبی

(یا: سدّ جعفر مشهدی) سدّی در استان خراسان رضوی، شهرستان تربت حیدریه. در ۴۶کیلومتری جنوب شرقی تربت حیدریه قرار دارد. این سدّ خاکی بر کال سالار ساخته شده است. ارتفاع دیوارۀ آن از پی ۶۱ متر، طول تاج آن ۸۸۷ متر، و گنجایش مخزن آن ۷۲ میلیون متر مکعب است.