سد ینگجه نیشابور

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

سدّ یِنگِجۀ نیشابور
سدّی در استان خراسان رضوی، شهرستان نیشابور. این سدّ خاکی در ۷۲کیلومتری شمال غربی نیشابور و بر روی رودخانۀ ینگجه ساخته شده است. ارتفاع دیوارۀ آن از پی نوزده متر، طول تاج آن ۲۱۰ متر، و گنجایش مخزن آن ۳.۱ میلیون متر مکعب است.