سرایان، شهر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\2' به '<!--2')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

سَرایان، شهر

نمايي از شهر سَرايان

شهری در استان خراسان جنوبی، شهرستان فردوس، و مرکز اداری بخش سرایان. با ارتفاع ۱,۴۴۵ متر، در منطقه‌ای کوه‌پایه‌ای، در ۲۹۰کیلومتری جنوب غربی مشهد و ۳۷کیلومتری شرق جنوبی فردوس، سر راه فردوس به قائن و بیرجند، قرار دارد. اقلیم این شهر معتدل و خشک و جمعیت آن ۱۱,۷۸۹ نفر است (۱۳۸۵). در ۱۳۳۷ش، مرکز اداری بخش سرایان شهرستان فردوس شد.