سربیشه، شهر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

سَربیشه، شهر

واقع در استان خراسان جنوبی و مرکز اداری شهرستان سَربیشه. با ارتفاع ۱,۸۱۰ متر، در سرزمینی تپه‌ماهوری، در ۸۴۵کیلومتری شرق جنوبی تهران و ۴۱۷کیلومتری جنوب شرقی مشهد، سر راه بیرجند به زاهدان، قرار دارد. اقلیم این شهر معتدل مایل به سرد و خشک و جمعیت آن ۶,۷۸۰ نفر است (۱۳۸۵).