سرشور، محله

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

سَرشور، محلّه

در غرب شهر مشهد و محله‌ای اعیان‌نشین بود. از کوچه‌ای به‌نام شور آغاز می‌شد که مقبرۀ پیر پالان‌دوز در آن از دورۀ صفوی و از زیارتگاه‌های مشهور است. در ابتدای محله، بازار و بازارچه سرشور، حمام شاه و مسجد شاه بود که در نوسازی شهر مشهد قسمتی از آن تبدیل به کوچه شد و بازار سرشور نیز با احداث خیابان خسروی نو (شهید اندرزگوی کنونی) از بازار بزرگ شهر جدا شد. یکی دیگر از مسجدهای آن مسجد سلیمان‌خان از دورۀ آقامحمدخان بود. گورستان میر هوا (میر حوا؛ میر هما) و گنبد سبز در این محله بود. از کوچه‌های قدیمی آن، کوچۀ پنجه بود که در وسط آن جای پنجه یا پنج انگشت روی یک قطعه سنگ سیاه در طاقچه‌ای بود که مردم آن را مقدس می‌دانستند و به زیارت آن می‌رفتند و برایش شمع نذر می‌کردند.