سعید بن البطریق

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

سعید بن البَطْریق (فُسطاط ۲۶۳ـ۳۲۸ق)

(نام اصلی: ائوتوخیوس) مورخ، پزشک و بطریق مسیحی مصری. از ۳۲۱ تا ۳۲۸‌ق بطریق اسکندریه بود. جز تاریخ، در طب و مذهب تألیفاتی داشته که اثری از آن‌ها برجای نمانده است. مشهورترین اثرش تاریخ عمومی نظم‌الجواهر است که از بدو خلقت تا زمان مؤلف را دربر می‌گیرد و نخستین تاریخ مکتوب مسیحی به زبان عربی است. این کتاب بر‌مبنای توالی وقایع و بر‌اساس حکومت فرمانروایان سلسله‌های گوناگون ترتیب یافته و در آن از منابع معروف، از‌جمله ترجمۀ عربی ابن مقفع از تاریخ ساسانیان (خدای‌نامه)، استفاده شده است. این اثر به زبان لاتینی ترجمه شده است (‌۱۶۵۸‌ـ‌۱۶۵۹).