سفرنامه مارکو پولو

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

سفرنامۀ مارکو پولو

سفرنامه مارکو پولو

(یا: کتاب مارکو پولو؛ یا گفتار دربارۀ جهان) عنوان سفرنامه‌ای از مارکو پولو، سیاح و بازرگان مشهور ونیزی. متن اصلی این اثر پس از آ‌ن‌که سالیان دراز از آن به زبان‌های فرانسوی، ایتالیایی و لاتینی ترجمه‌های مختلفی شد و تغییراتی کرد، سرانجام متن تقریباً کاملی از آن به کوشش لوئیجی فوسلوکو بندتو به فرانسوی و برای نخستین‌بار به‌چاپ رسید. مارکو پولو طی سفرهای تجاری و سیاسی خود مدتی در دربار قوبلای قاآن، سرکردۀ تاتارها، گذراند و به این وسیله توانست به کشورهای مختلف، ازجمله چین و ژاپن، سفر کند و با آداب و رسوم مردم آن نواحی آشنا شود. پولو پس از بازگشت به ونیز در هنگام جنگ دریایی کورتسولا به‌دست جنوایی‌ها اسیر و زندانی شد (۱۲۹۸م). او در زندان شرح مسافرت‌هایش را برای هم‌زندانی خود، روستیچن روایت کرد و او شنیده‌هایش را در قالب کتابی تدوین کرد. سفرنامۀ مارکو پولو با روایتی زنده و مفصل، حاوی اطلاعات ارزشمند و فراوان دربارۀ تاریخ، جغرافیا، فرهنگ، اجتماع، اقتصاد و رسوم و آداب، باورها و خرافات مردم مشرق‌زمین است و از مهم‌ترین آثار در این زمینه در اروپای قرون وسطا به‌شمار می‌رود. به عقیدۀ برخی این کتاب ایتالیا را صاحب اثری در زمینۀ ادبیات سلحشوری و شهسواری کرد.