سفرنامه میرزا صالح شیرازی

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

سفرنامۀ‌ میرزا صالح شیرازی‌
سفرنامه‌ای به فارسی، شرح خاطرات سفر مؤلف به اروپا در ۱۲۳۰ق. مؤلف به‌دستور عباس‌ میرزا نایب‌‌السلطنه‌ برای‌ فراگیری‌ علوم‌ و فنون‌ جدید به اروپا سفر کرد و نزدیک به ۵ سال در انگلستان اقامت گزید. در این اثر،‌ علاوه‌ بر شرح‌ سفر خود، به‌ تحلیل و بررسی نهادهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی غرب پرداخته و به‌ویژه به پیشرفت‌ و توسعۀ‌ انگلستان‌ به‌ دیدۀ ستایش نگریسته است. این‌ کتاب‌ در زمرۀ‌ مهم‌ترین‌ خاطرات‌ و سفرنامه‌های‌ ایرانی‌ در نیمۀ‌ اول‌ قرن‌ ۱۳ق‌ است‌. سفرنامۀ‌ میرزا صالح‌ سه‌ بار تصحیح‌ شده‌ و به‌‌چاپ‌ رسیده‌ است‌: به کوشش اسماعیل‌ رائین،‌ ۱۳۴۷ش؛ به کوشش همایون‌ شهیدی،‌ ۱۳۶۲ش؛ به کوشش غلامحسین‌ میرزا صالح به‌ پیوستِ‌ سفرنامه‌ به‌ اصفهان‌، کاشان‌، قم‌ و تهران‌، ۱۳۶۴ش که بهترین و صحیح‌ترین چاپ این سفرنامه است و در ۱۳۸۸ش همراه با سفرنامۀ روسیۀ مؤلف تجدید چاپ شده است.