سلیمانیه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

سلیمانیه
فرمانداری و شهری در ناحیۀ کردستان، در شمال عراق، با ۷۰۰‌هزار نفر جمعیت (۱۹۹۵). مدت‌ها مرکز فرهنگی و اقتصادی کردستان عراق بود.