سمغانی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

سمغانی (گویش)

از گویش‌های رایج در جنوب غربی ایران، منطقۀ کازرون. سمغانی یا سمغونی همراه ماسرمی، پاپونی و دوانی از مجموعۀ گویش‌های فارسی به شمار می‌روند که تماماً در منطقۀ کازرون سخنگو دارند.