سمنانی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:36, 25 April 2021 by Nazanin (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

سمنانی

گویش مردم شهر سمنان، به ویژه ساکنان جنوبِ آن، از خانوادۀ گویش‌های شمال غربی ایران. به رغم نفوذ زبان فارسی، این گویش هم‌چنان حفظ شده است. چند گویش اطراف سمنان نیز مانند سرخه‌ای، لاسگردی، سنگسری، افتری و بیابانکی در کنار گویش سمنانی، مجموعۀ گویشی سمنانی را تشکیل می‌دهند. مصوت‌های سمنانی عبارت‌اند از: a e i o u و صامت‌ها همان صامت‌های زبان فارسی‌اند. اسم، مذکر و مؤنث دارد، که یا با استفاده از حرف تعریف نامعین i برای مذکر و iya برای مؤنث مشخص می‌شود یا از طریق آوای پایانی؛ بدین ترتیب که اسم‌های مختوم به a تکیه‌دار یا صامت مذکر هستند، مانند asp (اسب) و اسم‌های مختوم به a بدون تکیه.