سمیرم، رودخانه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\2' به '<!--2')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

سِمیرُم، رودخانه

آبشار سميرم

رودخانه‌ای دایمی در استان اصفهان، شهرستان سِمیرُم، با طول ۸۰ کیلومتر. این رودخانه از کوه مروارید، واقع در ‌۵۰کیلومتری جنوب شرقی شهر سِمیرُم، سرچشمه می‌گیرد و با نام رودخانۀ حَنا به‌سوی غرب روان می‌شود و پس از آمیختن با رودخانۀ جنگاباد با نام رود سِمیرُم به مسیر خود ادامه می‌دهد و در روستای رودآباد به رودخانۀ ماربُر می‌ریزد.