سمیع آباد

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

سمیع‌آباد

شهری در استان خراسان رضوی. شهرستان تربت‌جام، و مرکز اداری بخش پایین جام، با ارتفاعی حدود ۷۹۵ متر. در سرزمینی تپه‌ماهوری در ۱۸۰‌‌کیلومتری جنوب شرقی مشهد و ۲۷‌‌کیلومتری شرق جنوبی تربت جام، سر راه تربت جام به قلعه‌حمام، و نواحی مرزی افغانستان قرار دارد. اقلیم آن معتدل و خشک است.