سنه ای

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

سِنه‌ای

(یا: سنندجی)، گویش کردی مرکزی رایج در سنندج و پیرامون آن. سنه‌ای در کنار سورانی تبدیل به زبانی ادبی شده است و آثار مکتوب آن با الفبای فارسی عرضه می‌شود. برای تطبیق واج‌ها با گویش سنه‌ای، روی حروف «و» و «ی» علامت کلاهک شکلی «ˆ» افزودند. همچنین با گذاشتن علامت مزبور روی حرف «ل»، مصوتِ دندانی ـ زبانی، کناری و نرمکامی «f» و با گذاشتن آن در زیر «ر» مصوت لرزشی، نوک زبانی و چند زنشی «r»را در نظر گرفتند.