سنگان، شهر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

سَنْگان، شهر
واقع در استان خراسان رضوی، شهرستان خواف، و مرکز اداری بخش سنگان. با ارتفاع ۸۶۵ متر، در دشتی در ۲۲۰کیلومتری جنوب شرقی مشهد و ۲۱کیلومتری جنوب شرقی خواف، سر راه خواف به نواحی مرزی افغانستان، قرار دارد. کال دوکوهه در کنار این شهر واقع شده است. اقلیم این شهر معتدلِ مایل به گرم و خشک و جمعیت آن ۸,۹۵۸ نفر است (۱۳۸۵).