سنگ نقره، گردنه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

سنگ نقره، گردنه

گردنه‌ای در استان خراسان رضوی، شهرستان فریمان، با ارتفاع ۲,۱۵۰ متر. در ۲۹کیلومتری جنوب فریمان قرار دارد و شهرستان‌های فریمان و تربت‌حیدریه را از هم جدا می‌کند.