سولقان، رودخانه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

سولِقان، رودخانۀ
رودخانه‌ای فصلی در استان تهران، شهرستان تهران، با طول ۳۳ کیلومتر. از کوه‌های شرقی امامزاده داوود سرچشمه می‌گیرد، روبه جنوب روان می‌شود و از امامزاده داوود و سولقان می‌گذرد و در جنوب کن محو می‌شود. مازاد آب این رودخانه در مواقع پرآبی به رودخانۀ کرج می‌ریزد.