سولقان، رودخانه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\2' به '<!--2')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

سولِقان، رودخانۀ
رودخانه‌ای فصلی در استان تهران، شهرستان تهران، با طول ۳۳ کیلومتر. از کوه‌های شرقی امامزاده داوود سرچشمه می‌گیرد، روبه جنوب روان می‌شود و از امامزاده داوود و سولقان می‌گذرد و در جنوب کن محو می‌شود. مازاد آب این رودخانه در مواقع پرآبی به رودخانۀ کرج می‌ریزد.