سپر گرمایی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

سِپَرِ گرمایی (heat shield)

هرگونه پوشش یا سامانۀ محافظ در برابر گرما، نظیر سپر محافظ فضاپیما در برابر گرمای ناشی از ورود دوباره به جوّ. براثر ورود به جو ممکن است دما به ۱,۵۰۰ درجۀ سانتی‌گراد برسد.