سیاهی لشکر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 17:40, 11 August 2023 by Mohammadi1 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
سیاهی‌لشکرها در سریال مختارنامه
سیاهی‌لشکرها در سریال مختارنامه

سیاهی‌لشکر

هنرورانی که در سینما یا تئاتر نقش اصلی و اساسی ندارند، و در صحنه‌های کوتاهی، که به انبوه جمعیت نیاز هست، از حضور آنان استفاده می‌شود.‌