سید حسن

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

سیّد حسن (۱۹۱۱ـ۱۹۸۸)

پژوهشگر اردوزبان هندی. استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پتنۀ هندوستان، و برندۀ جایزۀ رئیس‌جمهوری هند در ۱۹۷۵ برای تحقیقاتش دربارۀ زبان فارسی. وی در شیخ‌پورۀ ناحیۀ بهار به‌دنیا آمد. از همکاران دیرین انجمن ایران (بزم ایران) و از اعضای مکاتبه‌ای انجمن Indo-Ivanico بود. از ۱۹۳۷ در دانشگاه‌های هندوستان تدریس ‌کرد و در ۱۹۵۴ در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران دانشنامۀ دکتری گرفت. در ۱۹۵۷ به استادی دانشگاه پتنه ارتقا یافت و مدتی نیز رئیس بخش فارسی آن‌جا بود. به‌جز رساله‌ای دربارۀ حافظ و رساله‌ای دربارۀ عبدالله هروی، از دیگر آثار اوست: سلک کلک (مجموعۀ مقالات دربارۀ ادبیات فارسی)؛ اشعار اکبرالله آبادی (شاعر مشهور اردو).