سیرجانی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

سیرجانی

از گویش‌های جنوب ایران رایج در سیرجان. مصوت‌های سیرجانی عبارت‌اند از: a e i o u  و مصوت‌های مرکب ey و ow. صامت‌ها همان صامت‌های فارسی‌اند. در سیرجانی اغلب /a/ به /e/ تبدیل می‌شود، مانند kerdan «کردن» peridan «پریدن»، برخی از واژگان سیرجانی: bafeng «خیار»، bije «تخمه، قلمه»، tej «جوانه»، xoftak «بختک»، gok «غورباغه»، و bezg «شن/ ماسه».