شالی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

شالی

از گویش‌های تاتی جنوبی، رایج در شال، از روستاهای بخش کلور آذربایجان. شالی را از گویش‌های آذری می‌دانند که در واقع گویش غیرترک مناطقی از ایران است که امروزه به آن تاتی می‌گویند. شالی به تالشی بسیار نزدیک است. علامت مفعول بی‌واسطه در این گویش e است: dass-e agir (دست را بگیر). همچنین ضمایر فاعلی آن شبیه تالشی است.