شاندرمنی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

شاندرمنی (گویش)

گویشی از تالشی جنوبی، رایج در ماسال و شاندرمن. این گویش فرق‌های اندکی در نظام آوایی، به ویژه در پیشوندها، با تالشی شمالی دارد و بیشتر از تالشی شمالی و میانی، زیر تأثیر فارسی است.