شاهرود، رودخانه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 09:55, 20 December 2022 by Shahraabi (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

شاهرود، رودخانه

واقع در استان‌های تهران، قزوین، و گیلان با درازای ۲۰۵ کیلومتر. این رودخانه، که بزرگ‌ترین و پرآب‌ترین ریزابۀ سفیدرود است، از کوه آسرا در ۳۸‌کیلومتری شمال شرقی کرج سرچشمه می‌گیرد و به‌سوی شمال غربی روان می‌شود و از درّۀ طالقان می‌گذرد و پس از گذشتن از سد طالقان به استان قزوین وارد می‌شود و بخش رودبار شهرستان قزوین را طی می‌کند و سرانجام در شهرستان رودبار به دریاچۀ سد سفیدرود می‌ریزد. میانگین آبدهی سالانۀ این رودخانه ۱,۲۰۰‌میلیون متر مکعب است و وسعت حوضۀ آبگیر آن بالغ بر ۵,۷۰۰ کیلومتر مربع می‌شود.