شاه پسندخان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 09:46, 30 August 2022 by Shahraabi (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

شاه‌پسندخان (قرن ۱۲‌‌ق)

از سرداران‌ افغان‌ و از یاران‌ احمدشاه‌ دُرّانی‌. همراهِ‌ احمدشاه‌ در رکاب‌ نادرشاه‌ در جنگ‌ها شرکت داشت. پس‌ از کشته‌شدن‌ نادرشاه‌، احمدشاه‌ دُرّانی‌ همراه‌ِ اتباع‌ خویش‌ به‌ قندهار رفت‌ و در ۱۱۶۰‌ق، شاه‌پسند خان‌ را، که‌ در این‌ زمان‌ ملقب‌ به‌ «امیرلشکر» شده‌ بود، با ۱۵‌هزار سوار مأمور فتح‌ خراسان‌ و مازندران‌ کرد. شاه‌‌پسند خان‌ در این‌ مأموریت‌ موفق‌ نشد و از محمدولی‌ خان‌ قاجار، سردار محمدحسن‌ خان‌ قاجار که بیگلربیگی استرآباد بود، در سبزوار شکست‌ خورد‌ و به‌ هرات‌ و قندهار گریخت‌.