شب ادراری

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

شبْ‌‌ادراری (enuresis)

خروج بی‌اختیار ادرار از بدن معمولاً هنگام خواب در شب. این مسئله اگر در روز رخ دهد احتمالاً یا ناشی از بیماری مثانه یا به‌سبب اختلالی در دستگاه عصبی، مثلاً بیماری ام اس[۱]، است. شب‌ادراری اغلب در کودکان وجود دارد. داروهای ضدافسردگی[۲]، مشاورۀ روان‌شناختی، یا شیوه‌های تغییر رفتار، مانند استفاده از زنگی که به محض خروجِ ادرارْ بچه را بیدار می‌کند، در درمان شب‌ادراری کاربرد دارد؛ ولی در مواردی که علت آن فقط تأخیر در رشد بازتاب‌های ادراری است، بعد از مدتی خودبه‌خود بهبود می‌یابد. مطالعات جدید نشان داده که شب‌ادراری ممکن است زمینۀ موروثی داشته باشد.

 


  1. multiple sclerosis
  2. antidepressant