شرانی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

شرانی (گویش)

از گویش‌های پشتو، رایج در شران واق در جنوب شرقی افغانستان با شباهت فراوان به ونتسی، وزیری و کارکری. در شرانی نیز همچون دیگر گویش‌های پشتو، تکیۀ واجی اهمیت دارد. جایگاه تکیه در برخی از صورت‌های دستوری ثابت است.