شمارشگر سوسوزن

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

شُمارشگر سوسوزن (scintillation counter)

اسبابی برای اندازه‌گیری تراز[۱]های بسیار کم تابش. در این شمارشگر، تابش به سوسوزن برخورد می‌کند و وقتی ذرۀ بنیادی[۲] بارداری به سوسوزن اصابت کند، یک واحد نور گسیل می‌‌شود. خروجی نوری این سوسوزن را با تکثیرکن فوتونی[۳] «تقویت» می‌کنند. پالس‌های[۴] جریان خروجی را مدار شمارنده[۵] می‌شمرد یا جمع می‌زند و نتیجه‌ای عددی حاصل می‌شود.

 


  1. level
  2. elementary particle
  3. photomultiplier
  4. pulese
  5. scaler