شناساگر همگانی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

شناساگر همگانی (universal indicator)

در شیمی، مخلوطی از شناساگرهای پها[۱]، برای سنجش درجۀ اسیدی (خاصیت اسیدی)[۲] یا قلیایی‌بودن[۳] محلول. هر جزء این مخلوط در پهای متفاوتی تغییر رنگ می‌دهد، بنابراین، شناساگر همگانی محدوده‌ای از رنگ‌ها را، مطابق با پهای محلولِ در حال آزمایش در محدودۀ قرمز برای پهای یک یا اسید قوی، سبز برای خنثی، و ارغوانی برای پهای سیزده یا قلیای قوی ایجاد می‌کند.

 


  1. PH indicators
  2. acidity
  3. alkalinity