شنبه، قلعه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 13:35, 11 January 2023 by Shahraabi (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

شَنبه، قلعه

واقع در بوشهر از دورۀ قاجار. از دو چاه بیرونی و اندرونی که با راهروی کوچک با عنوان چپله به هم مربوط شده‌اند، یک اتاق گوشواره در شرق و در غرب آن محوطه‌ای مخصوص مهمانی‌ها و ضیافت‌های شبانه، چند خانه تودرتو و باغچه‌ای مصفا تشکیل شده است.