شوره گز

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

شوره گز

رودخانۀ شورِ فصلی، در استان سیستان و بلوچستان، با طولی در حدود‌ ۱۰۰ کیلومتر. از ۱۳۰کیلومتری جنوب غربی زاهدان سرچشمه می‌گیرد و به‌سوی شمال غربی روان می‌شود، در طول راه رودخانه‌های شورِ نرماشیر و تقی آباد به آن می‌ریزند. پس از تشکیل‌دادن بخشی از خط مرزی استان‌های سیستان و بلوچستان و کرمان، در حاشیۀ کویر لوت به زمین فرو می‌رود.