شور همدان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

شور همدان

رودخانۀ شورِ فصلی، در استان‌های همدان و زنجان، در شهرستان‌های همدان و خدابنده با طول ۱۲۰ کیلومتر. از کوه‌های ۵۲کیلومتری شمال غربی همدان سرچشمه می‌گیرد و به‌سوی شمال غربی روان می‌شود و در ۴۹کیلومتری شرق شمالی بیجار به رودخانۀ قزل اوزن می‌ریزد.