شور همدان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\2' به '<!--2')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

شور همدان

رودخانۀ شورِ فصلی، در استان‌های همدان و زنجان، در شهرستان‌های همدان و خدابنده با طول ۱۲۰ کیلومتر. از کوه‌های ۵۲کیلومتری شمال غربی همدان سرچشمه می‌گیرد و به‌سوی شمال غربی روان می‌شود و در ۴۹کیلومتری شرق شمالی بیجار به رودخانۀ قزل اوزن می‌ریزد.