شپش

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

شپش (louse)

شپش

حشره‌ای انگلی. روی بدن پستانداران زندگی می‌کند. این انگل بدنی بندبند، صاف، و بدون بال دارد و خون بدن میزبان را با لوله‌ای در ناحیۀ سر می‌مکد (راستۀ آنوپلورا[۱]). برخی از انواع شپش انگل انسان‌اند؛ از آن جمله است شپش سر (پدیکولوس کاپیتیس[۲]) و شپش بدن (پدیکولوس کورپوریس[۳])، ناقل بیماری تیفوس[۴]. پدیکولوز[۵] بیماری پوستی ناشی از آلودگی به شپش است. شپشِ هریک از انواع پستانداران برای زندگی روی بدن همان پستاندار تطابق یافته است. شپش گزنده[۶] متعلق به راستۀ دیگری از حشرات است (راستۀ مالوفاگه[۷])، و از پوست، پر، و مو تغذیه می‌کند. در امریکا، شپش سر سالانه حدود ‌۱۴میلیون کودک را آلوده می‌کند.

 


  1. anoplura
  2. pediculus capitis
  3. pediculus corporis
  4. typhus
  5. pediculosis
  6. biting lice
  7. mallophaga