شکستگی کالس

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 06:56, 20 April 2022 by Mohammadi1 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

شکستگی کالِس (Colles\'s fracture)

شکستگی انتهای پایین زند زبرین[۱]، درست بالای مچ. علت این شکستگی، بدون استثنا، زمین‌خوردن روی دستی است که کاملاً به سمت خارج باز شده است. با جابه‌جا کردن استخوان، در حالت بیهوشی، شکستگی جا می‌افتد و دست را از وسط ساعد تا وسط کف دست گچ می‌گیرند. این گچ را پس از پنج تا شش هفته باز می‌کنند.
  1. radius