شیخاوند

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

شیخاوند

خاندانی بزرگ و معتبر از صفویان اردبیل، معروف به سادات شیخاوند، از نسل فرزندان شیخ صفی‌الدین اردبیلی. شماری از اعضای این خاندان در خدمت شاهان صفوی بودند و از‌جمله بزرگان دولت ایران به‌شمار می‌آمدند. زین‌العابدین‌بیگ شیخاوند ( ـ۹۱۸ق)، معصوم‌بیگ صفوی ( ـ۹۷۶ق) و پسرش صدرالدین ( ـ۹۸۴ق)، علی‌میرزا شیخاوند ( ـ۱۰۵۵ق) و بایندرخان شیخاوند از امرای شیخاوند و بزرگان اردبیل بودند. پس از سقوط صفویه قدرت و اعتبار این خاندان به‌شدت کاهش یافت.