شیشه آتش خوار

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

شیشۀ آتش‌خوار
شیشه‌ای فاقد مواد قلیایی، مانند شیشۀ بوروسیلیکاتی. مواد قلیایی آن را با تابکاری یا روش‌های شیمیایی حذف می‌کنند تا در برابر گرمای شدید و سردشدنِ ناگهانی مقاومت کند و نشکند.